Právní texty a listiny: překladatelské služby pro český, anglický, francouzský a německý jazyk

Specializace na překlady právních textů

Specializuji se na překlady právních textů pro tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština a čeština. Samozřejmostí jsou překlady právních textů v různých jazykových kombinacích – angličtina a čeština, čeština a angličtina, čeština a němčina, němčina a čeština, angličtina a němčina, němčina a angličtina, francouzština a čeština, francouzština a angličtina, francouzština a němčina. 

Nejsem jen překladatel - jsem také právník!

Nejsem jen překladatel. Jsem především právník, který využívá svých znalostí pro překládání specifických textů právní povahy. Čeština, angličtina, francouzština a němčina mají své vlastní požadavky na právní formulace – jednotlivé texty je tedy nutné překládat s ohledem na budoucí použití. Žádný běžný překladatel bez právnického vzdělání není schopen překladů v takovém právním rozsahu. Mnou přeložené texty lze přímo aplikovat, není nutné kontrolovat právní formulace.

Co vše překládám?

Jsem schopen přeložit veškeré právní dokumenty a listiny v anglickém, německém a českém jazyce, jedná se například o:

  • smlouvy – smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, smlouva o pronájmu, pracovní smlouva, smlouvy s telefonním operátorem, internetovým providerem, s dodavatelem plynu a elektřiny, bankovní smlouvy a jiné, 
  • zákony – překládám vybrané citace a pasáže ze zákonů a sbírky zákonů, což oceníte při podnikání i při pobytu na území jiného státu, 
  • listiny – zajistím překlad rodného listu, úmrtního listu, doklady potřebné pro repatriaci osob do rodné země a další listiny právní povahy, jako například výpis z katastru nemovitostí, výpis z registru automobilů, či výpis z rejstříku trestů, poslední vůle a plné moci,
  • dokumenty – překládám důležité dokumenty pro vaše podnikání a pobyt na území cizího státu. Zařizuji také  překlad diplomů a vysvědčení včetně pomoci při jejich nostrifikaci v České republice. Mezi dalšími překládanými dokumenty řadím žádosti o trvalý pobyt, veškerou agendu týkající se občanství a pracovních povolení. 
  • žádosti – překládám veškeré žádosti a formuláře pro styk občana s úřadem a státním aparátem.

Překlady textů neprávní povahy

Překládám i texty, které nemají právní povahu, přesto vyžadují maximální možnou péči a diskrétnost. Příkladem mohou být návody k použití produktů, produktové listy. Díky mimořádnému citu pro jazyk jsem schopen dokonce poradit při překladu tak citlivých témat, jako jsou žádosti o ruku a svatební sliby!

Napište si o svůj překlad!

Pokud vás rozsah překládaných dokumentů zaujal, snadno mne kontaktujete přes formulář, případně mi pošlete e-mail na preklady@britz.cz, kde uvedete své jméno a příjmení (firmu), rozsah překladu a povahu textu, nezapomeňte taktéž na kontaktní telefon. Svou poptávku můžete také zadat zde, odpovím vám v nejbližším možném termínu.


Kontakt

JUDr. Thomas Britz
Libická 1832/5, 130 00, Praha 3 - Vinohrady
+420 602 478 468